DynamicJobs.nl

Tekstvak:

Copyright & copy; Company XYZ. All rights reserved.

Powered by Dick Tommel 2010

DynamicJobs

Werkt onder voorwaarden van:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DynamicJobs

Werkt onder certificering van:

 

 

NEN Norm 4400-1

 

 

 

 

 

 

Business links:

Uitzenduren verder toegenomen

26-8-2011

Het  Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) liet vandaag weten dat in het tweede kwartaal het aantal uitzenduren met 2 procent gestegen is ten opzichte van het voorgaande kwartaal. 

Positief

Deze toename is iets minder groot dan in het eerste kwartaal. Toen steeg het aantal uitzenduren met bijna 4 procent. Ook de stemming in de uitzendbranche was afgelopen maanden zeer positief. Ondernemers waren volgens het CBS vooral optimistisch over de verwachte omzet in de komende drie maanden en het economisch klimaat.

 

Flexibeler werken

11-8-2011

Het wordt makkelijker om werk te combineren met zorg voor kinderen of naasten. Minister Kamp gaat bestaande regelingen op enkele punten wijzigen zodat het simpeler wordt om een werkweek aan te passen om kortstondig meer of juist minder uren te gaan werken.

Wet arbeid en zorg

Het opnemen van verschillende verloven wordt makkelijker gemaakt door de bestaande wettelijke regelingen op enkele punten aan te passen. Het gaat daarbij om de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur. Dit is geregeld in een wetsvoorstel dat minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ouderschapsverlof

Ook maakt het kabinet het voor werkende ouders eenvoudiger om ouderschapsverlof op te nemen. Ouders kunnen voortaan in overleg met de werkgever zelf bepalen hoe het ouderschapsverlof wordt opgenomen. Nu stelt de wet daaraan nog beperkingen. Verder kan ouderschapsverlof voortaan direct worden voortgezet bij een nieuwe werkgever. Moeders van een baby die tijdens het bevallingsverlof in het ziekenhuis is opgenomen, krijgen recht op extra verlof. Hierdoor heeft de moeder nog voldoende tijd om zelf het kind thuis te verzorgen. Bij andere verlofvormen, zoals langdurend zorgverlof, wordt het in sommige gevallen mogelijk om verlof op te nemen om andere mensen dan directe familieleden te helpen.

 

Groei banen uitzendsector

7-6-2011

UWV WERKbedrijf verwacht dat de werkloosheid verder zal blijven dalen doordat de komende twee jaar veel nieuwe banen zullen ontstaan, met name in de zorg- en de uitzendsector. Dat bijkt uit de Arbeidsmarktprognose die het UWV begin deze week publiceerde. De prognose voor 2011-2012 laat zien dat het aantal vacatures de komende periode licht blijft stijgen, maar nog ver verwijderd is van het niveau van voor de crisis. De arbeidsmarktsituatie van ouderen en laagopgeleiden blijft ongunstig.

Minder werkzoekenden eind 2012

Omdat de werkgelegenheid sneller toeneemt dan de beroepsbevolking is er dit jaar en in 2012 ruimte voor een lichte daling van de werkloosheid. UWV rekent op een afname van het aantal werkzoekenden met jaarlijks gemiddeld 6 procent tot 430.000. Het economisch herstel dat in 2010 is ingezet blijft echter ongewis. Er zijn voor dit en volgend jaar forse onzekerheden, zowel nationaal als internationaal. Werkgelegenheid groeit mondjesmaat UWV verwacht een groei van het aantal banen met 67 duizend in 2011 en 68 duizend in 2012. Deze groei is als matig te kwalificeren. Gewoonlijk groeit de werkgelegenheid harder in perioden van economisch herstel. De werkgelegenheid neemt in alle arbeidsmarktregio’s toe en is het sterkst in Flevoland, Zuid-Gelderland en de noordelijke Randstad. Zuid-Limburg en de Achterhoek groeien het minst. Met name in de zorg en welzijnssector en in het uitzendwezen zijn er kansen. In de industrie is ondanks productieherstel sprake van krimp. Ook in het openbaar bestuur neemt de werkgelegenheid af door de voorgenomen bezuinigingen van de overheid.

Aantal vacatures stijgt

De groei van het aantal ontstane vacatures zet dit jaar en volgend jaar door. Er ontstaan 817.000 vacatures in 2011 en 841.000 in 2012. Dit is zo’n 15 procent meer dan tijdens de dip van 2009, maar fors lager dan in de periode van voor de economische crisis toen er jaarlijks 1,1 miljoen vacatures ontstonden. De toename komt vooral uit vervangingsvacatures van personeel dat een andere baan vindt, met pensioen gaat of zich terugtrekt van de arbeidsmarkt. Het aantal uitbreidingsvacatures blijft naar verwachting beperkt.

 

 

 

Uitzendbureau voor Dynamische Banen in de Techniek

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Trebuchet MS