DynamicJobs.nl

Tekstvak:

Copyright & copy; Company XYZ. All rights reserved.

Powered by Dick Tommel 2010

DynamicJobs

Werkt onder voorwaarden van:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DynamicJobs

Werkt onder certificering van:

 

 

NEN Norm 4400-1

 

 

 

 

 

 

Business links:

DynamicJobs werkt volgens de norm NEN 4400-1!

Als uitzendorganisatie wil DynamicJobs een betrouwbare en capabele partner zijn voor u.

Daar heeft u recht op, ongetwijfeld staat kwaliteit bij u net zo hoog in het vaandel als bij ons.
Met ingang van 1 januari 2007 is er een nieuw keurmerk voor de uitzendbranche: de NEN 4400-norm.

In deze norm zijn allerhande criteria vastgelegd waaraan een bonafide uitzendbureau moet voldoen.

Dit betreft niet alleen financiŽle criteria, maar ook administratieve criteria, bijvoorbeeld op het gebied van persoonsadministratie. Wij kunnen werken volgens deze norm, omdat we onze loonadministratie hebben uitbesteed aan een geaccrediteerde BackOffice.

 

 

De landelijke eisen van de NEN 4400-1 norm waarborgen dat :

 

Uitzend- en inleenbedrijven belasting en sociale lasten afdragen.

De medewerkers van deze bedrijven gerechtigd zijn om in Nederland te werken.

 

Bedrijven die arbeidskrachten inhuren via een NEN 4400-1 gecertificeerd bedrijf:

 

Worden vrijwel zeker niet geconfronteerd met aansprakelijkheidsstellingen bij problemen met de afdracht van belastingen en sociale lasten.

Kunnen er op rekenen dat de ingehuurde krachten in Nederland mogen werken.

 

 

 

Certificeren conform NEN 4400-1

 

Omdat wij werken volgens de NEN 4400-1 norm kunt u er zeker van zijn dat DynamicJobs goed is georganiseerd en voldoet aan de eisen. Om te kunnen bepalen of DynamicJobs voldoet aan de NEN 4400-1 norm, wordt het bedrijf dat onze loonadministratie voert door een gecertificeerde NEN 4400-1 auditeur gecontroleerd op: personeelsadministratie, salarisbetaling conform ten minste het minimumloon, de loonadministratie en de financiŽle administratie. Steekproefsgewijs bekijkt de auditeur (onderdelen van) dossiers. Na afloop van de audit wordt het rapport van de auditeur gecontroleerd. Door het uitbesteden van de loonadministratie werken we onder certificering van het loonadministratie bedrijf Pay for People waardoor de zekerheid van de norm gewaarborgd wordt.

 

 

De zekerheid van een register

 

Alle uitzendorganisaties en onderaannemers die voldoen aan de landelijke eisen zijn per 1 januari 2007 opgenomen in het nieuwe landelijke register (www.normeringarbeid.nl).

Werkgevers die het register raadplegen, kiezen bewust voor de zekerheid van samenwerking met een gecertificeerde onderneming. Loonadministratie bedrijf Pay for People is dus geregistreerd in het landelijke register, zodat het voor u en voor ons een betrouwbare zakenpartner is.

Uitzendbureau voor Dynamische Banen in de Techniek

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Trebuchet MS