Tekstvak:

DynamicJobs.nl

Uitzendbureau voor de betere banen in de Energie - techniek

Tarievenzekerheid

 

 

Een vaak gehoorde kreet: UITZENDKRACHTEN ZIJN TE DUUR!

In sommige gevallen is dat ook zo, maar wij kunnen u laten zien dat het inlenen van uitzendkrachten niet per definitie duur hoeft te zijn. Sterker nog... wij willen u prikkelen om de geldende tarieven van uw huidige leverancier(s) van personeel eens kritisch onder de loep te nemen.


Teveel betaald voor uitzendkrachten? 

 

We kunnen geheel vrijblijvend uw huidige kosten voor flexibel personeel analyseren en daarin een kostenbesparend advies geven. DynamicJobs heeft hiervoor een berekenings-module ontwikkeld,

zodat u altijd een overzicht krijgt in de kosten die gekoppeld zijn aan de kosten van de door u in te lenen uitzendkrachten.

 

DynamicJobs is een nieuwe speler in de markt en werkt niet met de tarieven die tijdens de krappe arbeidsmarkt zijn ontstaan, wat als voordeel heeft dat we snel kunnen leveren tegen scherpe tarieven (overigens zonder dat dit ten kosten gaat van de kwaliteit van onze uitzendkrachten en dienstverlening)

 

Als relatief klein bureau hebben we geringe overheadkosten.

 

We letten op de kleintjes wat weer ten gunste komt van het tarief.

 

Ons tarief is opgebouwd uit de werkelijke kosten plus een scherp gecalculeerde marge.

Niks meer, niks minder.

 

We hebben een open en heldere cultuur, geen addertjes onder het gras, als wij kunnen profiteren van,

bijvoorbeeld subsidies, doet u dat ook.

 

 

 

Verder flexibiliseren personeelsbestand?  

 

We kunnen uw volledige (of gedeeltelijke) personeelsbestand onder brengen in een payroll constructie

tegen gunstige tarieven.

 

Door het vergroten van uw flexibele schil, kunt u makkelijk inspelen op pieken en dalen in uw

onderneming.

 

Ten opzichte van vast personeel maakt u bijvoorbeeld géén personeelskosten voor uitzendkrachten,

als zij om wat voor reden dan ook niet kunnen werken. U loopt minder risico.

 

 

Lage tarieven, maar toch kwaliteit én zekerheid?

 

DynamicJobs werkt onder de voorwaarden van de ABU: De ABU is een actieve koepelorganisatie met meer dan 370 leden op het gebied van uitzenden, payrolling, detachering, bemiddeling en werving & selectie. De ABU is een actieve vereniging die haar leden met raad en daad terzijde staat, waardoor zij zich richting hun opdrachtgevers als solide uitzendbureau kunnen profileren. Een ABU-uitzendbureau staat garant voor de kwaliteit, flexibiliteit en de betrouwbaarheid van zijn uitzendkrachten. De ABU biedt zijn leden de eigen ABU-Cao voor uitzendkrachten, de meest flexibele CAO van Nederland.

 

DynamicJobs werkt onder de voorwaarden van de NBBU: De NBBU is een actieve koepelorganisatie met meer dan 600 leden op het gebied van uitzenden, payrolling, detachering, bemiddeling en werving & selectie. De NBBU is een actieve vereniging die haar leden met raad en daad terzijde staat, waardoor zij zich richting hun opdrachtgevers als solide uitzendbureau kunnen profileren. Een NBBU-uitzendbureau staat garant voor de kwaliteit, flexibiliteit en de betrouwbaarheid van zijn uitzendkrachten. De NBBU biedt zijn leden de eigen NBBU-Cao voor uitzendkrachten, de meest flexibele CAO van Nederland. 

 

DynamicJobs werkt onder certificering van de norm NEN 4400-1 : Met ingang van 1 januari 2007 is er een nieuw keurmerk voor de uitzendbranche: de NEN 4400-norm. In deze norm zijn allerhande criteria vastgelegd waaraan een bonafide uitzendbureau moet voldoen. Dit betreft niet alleen financiële criteria, maar ook administratieve criteria, bijvoorbeeld op het gebied van persoonsadministratie; 

 

 

Onze tarieven zijn laag. Dat kunnen wij, doordat we bijvoorbeeld geen kostbaar hoofdkantoor hoeven te onderhouden en dus weinig overhead hebben.

 

Wij houden het bij onze core-bussines... het bemiddelen van personeel. 

P = U . I = I2.R =  II = U:R G =  1:R R =  P * L : A:q2 F = K q2.q1:r2 E = F : Q = kI = U: R G  R = U 2:r I = U :R G

F =  QR2 .R Q2=P = U.I =U:R G A:q2

 

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.